Bøder og straf på knallert

Din knallert kan blive konfiskeret allerede 2. gang, du bliver stoppet på en ulovlig knallert.
Hvis du er under 18 år kan ulovlig kørsel på knallert betyde, at du får udskudt tidspunktet for, hvornår du må tage kørekort til bil.

Hvis du kører for hurtigt på knallert

Bøder og straf på knallert : Hvis du kører for hurtigt på knallert

Hvor hurtigt må du køre på knallert?

Hastighedsgrænsen for lille knallert er 30 km/t og for stor knallert er den 45 km/t. Dvs. at du aldrig må køre hurtigere end 30 km/ på lille knallert eller 45 km/t på stor knallert. Kører du hurtigere end tilladt, får du en fartbøde på minimum 1000 kr.

Hvis fartgrænsen på en vejstrækning er lavere, skal du selvfølgelig respektere den. 

Hvis du kører for hurtigt 

Hvis du bliver målt til at køre for hurtigt i en almindelig fartkontrol (fx en lasermåling), får du en fartbøde på mellem 1000 og 2500 kr., afhængigt af hvor meget, du har kørt for stærkt. 

Kører du over 60 % for stærkt (dvs. 49 km/t eller mere på lille knallert og 73 km/t eller mere på stor knallert), får du desuden frakendt retten til at køre knallert betinget.

Bliver det senere konstateret, at din knallert er ulovlig, bliver de to bøder (dvs. fartbøden og bøden for ulovlig knallert) lagt sammen, og straffen kan stige. Det samme gælder, hvis du overtræder andre regler samtidig eller overtræder dem igen senere.  

Hvis din knallert er tunet

Bøder og straf på knallert : Hvis din knallert er tunet

Politiet har ofte et såkaldt ’rullefelt’ med på patrulje, så de nemt og hurtigt kan måle en knallerts maksimale hastighed (dvs. hvor hurtigt den er i stand til at køre) direkte på stedet. Har de ikke rullefeltet med, kan de tage knallerten med for at undersøge den. 

Lille knallert

Hvis politiet konstaterer, at knallerten er ulovlig, eller de måler den på rullefeltet til at kunne køre 40-42 km/t, får du en bøde.

Hvis knallerten kan køre 43 km/t eller mere:

 • Første gang: Betinget frakendelse af retten til at  lille knallert + bøde
 • Anden gang: Ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert i 2 år + bøde + knallerten konfiskeres. Er du under 18 år bliver din mulighed for at tage kørekort til bil udskudt med 6 måneder.

Stor knallert
Hvis politiet konstaterer, at knallerten er ulovlig:

 • Første gang: Bøde + de ulovlige dele bliver konfiskeret
 • Anden gang: Betinget frakendelse af kørekortet (alle kategorier) + bøde + knallerten bliver konfiskeret. 

Hvis knallerten bliver målt på et rullefelt til at kunne køre 60-63 km/t, får du en bøde.

Hvis knallerten kan køre 64 km/t eller mere:

 • Første gang: Bøde
 • Anden gang: Betinget frakendelse af kørekortet (alle kategorier) + bøde
 • Tredie gang: Ubetinget  frakendelse kørekortet  (alle kategorier) + bøde

 

 

 

 

På knallert uden kørekort

Bøder og straf på knallert : På knallert uden kørekort

Kører du på knallert uden at have gyldigt kørekort, er det dyrt.

På lille knallert får er bøden på 2000 kr. første gang og 4000 kr. anden gang.

På stor knallert er bøden 7000 kr. første gang.

Bliver du taget 3 gange inden for 3 år uden kørekort til stor knallert, bliver knallerten konfiskeret. 

Hvis du har et gyldigt kørekort til knallerten, men har glemt at tage det med, er bøden 1000 kr.

Så husk altid at have dit kørekort med dig, enten fysisk eller digitalt.

Hvornår bliver en lille knallert konfiskeret?

Bøder og straf på knallert : Hvornår bliver en lille knallert konfiskeret?
 • 1. gang, du kører med en promille på over 2,0
 • 2. gang inden for 2 år, du kører med en promille på over 1,2
 • 3. gang inden for 3 år, du laver forseelser til ubetinget frakendelse
 • 2. gang inden for 3 år, du kører på en lille knallert, der er tunet og/eller kan køre 43 km/t eller mere

Når knallerten bliver konfiskeret, får du den aldrig tilbage. Du får heller ikke nogen erstatning for den.

 • Vidste du?

  at du kan få udskudt muligheden for at tage kørekort til bil med op til to år? Det kan ske, hvis du er under 18 år og får en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert, fx fordi du kører spritkørsel med en promille over 1,20. Se her, hvordan alkohol påvirker dit syn.