Klip i kørekortet - mobiltelefon

Det koster en bøde på 1.500 kr. og et klip i kørekortet samt 500 kroner til Offerfonden, hvis man benytter håndholdt mobiltelefon, GPS, tablets, computere m.v. under kørslen.

Hvad siger loven om håndholdt mobiltelefon

Klip i kørekortet - mobiltelefon: Hvad siger loven om håndholdt mobiltelefon

Færdselslovens § 55a lyder:

”Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater”

Bemærk: Det er også forbudt at bruge udstyret håndholdt, selvom det er slukket eller ikke har forbindelse til nettet.

Husk at selvom du bruger mobilen håndfrit, skal du altid ”optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres”, som der står i færdselslovens § 3 stk. 1.

Sådan kan du bruge din mobil lovligt i trafikken

Klip i kørekortet - mobiltelefon: Sådan kan du bruge din mobil lovligt i trafikken

For at det er lovligt at bruge teleudstyr som fx mobiltelefon, GPS, tablet mv. under kørslen kræver det:

1. At du bruger udstyret håndfrit, dvs. uden fysisk berøring af dets egne knapper eller display.

Du må altså gerne kigge på det, bruge stemmestyring, betjene eftermonterede knapper/display på fx køretøjets instrumentbræt, eller betjene headset.

eller

2. At mobiltelefon/GPS/tablet mv. er anbragt i en holder, der er fastgjort i/på køretøjet.

Hvis udstyret er anbragt i en fastgjort holder må du gerne trykke på knapper/display.

Husk altid at være opmærksom og vis hensyn til andre i trafikken, så brug altid mobiltelefonen med omtanke.

Spørgsmål og svar

Forbuddet omfatter håndholdt brug af mobiltelefoner, tablets, GPS’er, computere, smartwatches, walkie-talkier mv.

Eller med andre ord: alle former elektronisk udstyr, som kan udsende/modtage radiobølger til kommunikation – herunder fx brug af internettet eller at finde vej.

Det er også forbudt at bruge udstyret håndholdt, selvom det er slukket eller ikke har forbindelse til nettet.

 

Straffen for at bruge håndholdt mobil og andet kommunikationsudstyr under kørslen er:

• I bil, lastbil, bus, stor knallert, mc mv: 1 klip i kørekortet og en bøde på 1500 kr. Dertil kommer 500 kr. til Offerfonden.
• Lille knallert: 1500 kr. i bøde
• På cykel: 1000 kr. i bøde
• På el-løbehjul og andre små motoriserede køretøjer: 1000 kr. i bøde

 

For at det er lovligt at bruge mobiltelefon, GPS, tablet mv. under kørslen kræver det:

  • At du betjener udstyret uden fysisk berøring af dets egne knapper eller display. Du må altså gerne kigge på det, bruge stemmestyring, betjene eftermonterede knapper/display på fx køretøjets instrumentbræt eller bruge headset.

eller

  • At mobiltelefon/GPS/tablet mv. er anbragt i en holder, der er fastgjort i/på køretøjet. Hvis udstyret er anbragt i en fastgjort holder må du altså gerne trykke på knapperne.

 

Nej, det er ikke lovligt fysisk at betjene en mobiltelefon, GPS, tablet mv., der ligger løst, fx på sædet ved siden af dig eller i dit skød.  Den skal være monteret i en fastgjort holder, for at du fysisk må røre ved den.

Forbuddet mod håndholdt brug af mobiltelefoner mv. gælder for personbil, lastbil, bus, mc, lastbil, stor knallert, lille knallert, traktor, motorredskab, cykel, el-løbehjul og andre små motoriserede køretøjer, samt ridende.

Nej, selv om du holder stille for rødt lys eller i kø, betragtes du stadig som kørende, og så må du ikke bruge håndholdt mobil/GPS/tablet mv.

Du skal standse og holde ind til siden, hvis du vil bruge din mobil mv. håndholdt.  

Ja, du må gerne have høretelefoner på og mobilen liggende i skødet eller på forsædet under kørsel, men du må ikke fysisk betjene selve telefonen, mens du kører.

Du må gerne bruge knapper på mobilens headset til at ringe op eller finde vej.

Ja, du må gerne have din mobiltelefon/ GPS mv. liggende løst i bilen, men du må ikke indstille den eller tage den op, mens du kører.

Ja, du må gerne bruge bilens touchskærm eller en fastmonteret mobiltelefons/GPS's mv. skærm under kørsel.

Når du har et smartwatch på håndleddet/armen, må du ikke trykke på dets knapper eller skærm, men du må gerne bruge det håndfrit, dvs. kigge på det eller fx betjene det stemmestyret.

Hvis du vil betjene dit smartwatch fysisk - dvs. trykke på dets knapper eller display - skal det være placeret i en holder, der er fastmonteret i bilen.

 

Nej. Det er føreren af bilen (dvs. den 17-årige) der har ansvaret for kørslen, så ledsageren må gerne tale i håndholdt mobiltelefon.

Men husk, at du som ledsager er med i bilen for at komme med råd og vejledning til den unge. Det anbefales derfor, at du har din opmærksomhed rettet mod kørslen og ikke taler i mobiltelefon eller laver andre ting, der distraherer dig fra at følge med i trafikken.

Følgende er undtaget for forbuddet mod håndholdt brug under kørslen:

  • Politiets, redningsberedskabets, redningskorps᾽ eller ambulanceføreres brug af håndholdt mikrofon, der er tilkoblet fastmonteret teleudstyr, hvis brugen er nødvendig af hensyn til de pågældende enheders arbejde. Det samme gælder for erhvervschaufførers brug af håndholdt mikrofon, der er tilkoblet fastmonteret teleudstyr, hvis brugen er nødvendig af hensyn til erhvervsmæssige transporter.
  • Kørelæreres brug af håndholdt mikrofon, der er tilkoblet fastmonteret teleudstyr, hvis brugen er nødvendig for køreundervisningen til lille knallert, stor knallert, motorcykel eller traktor/motorredskab.
  • Forsvarets brug af fastmonteret og mandbåret teleudstyr, hvis brugen er nødvendig for forsvarets operative indsats eller taktiske og operative uddannelses- og øvelsesvirksomhed.

Læs lovteksten her

Hvis du har din mobiltelefon siddende i en holder på armen, må du ikke trykke på dets knapper eller display, men du må gerne bruge den håndfrit, dvs. fx kigge på den, betjene den stemmestyret eller via headset.

For at du lovligt fysisk må trykke på knapper eller display på din mobil mv. på cykel, knallert, el-løbehjul og andre små motoriserede køretøjer, skal udstyret sidde i en holder på køretøjet.