Har du kørt for stærkt? Beregn din bøde her

Køretøj
 • Motorcykel

  Motorcykel

 • Lastbil

  Lastbil

 • Personbil

  Personbil

 • Bus

  Bus

 • Bus Tempo 100

  Bus Tempo 100

Anhænger?

 • Ingen anhænger
 • Almindelig anhænger
 • Tempo 100-godkendt
Vejtype
 • Byzone

  Byzone

 • Landevej / Motortrafikvej

  Landevej / Motortrafikvej

 • Motorvej

  Motorvej

Strækning med vejarbejde

Hastighedsgrænse
Din fart
Beregn bøde

Beregn bøde

DU FÅR EN BØDE PÅ

0 kr.

Du får ingen bøde

Bøden kan ikke beregnes ved hastigheder over 300 km/t

Hvis du har haft kørekort i 3 år eller mere:

 • Du får også en betinget frakendelse af dit kørekort.
 • Du skal også betale 500 kr. til Offerfonden.

Hvis du har haft kørekort i mindre end 3 år:

 • Du får også kørselsforbud.
 • Du skal også betale 500 kr. til Offerfonden.

Ubetinget frakendelse

Du får en ubetinget frakendelse af dit kørekort.

Du får også en stor bøde, der afhænger af de konkrete omstændigheder, og du skal betale 500 kr. til Offerfonden.

Du får også et klip i kørekortet og skal betale 500 kr. til Offerfonden.

En lastbil må ikke kunne køre mere end 90 km/t:
Du vil blive straffet, hvis der er foretaget indgreb i fartbegrænseren.

En bus må ikke kunne køre mere end 90 km/t.
Du vil blive straffet, hvis der er foretaget indgreb i fartbegrænseren.

En bus Tempo 100 må ikke kunne køre mere end 100 km/t.
Du vil blive straffet, hvis der er foretaget indgreb i fartbegrænseren.

Dine valg:

Straffen for at køre for stærkt

Farten dræber: Straffen for at køre for stærkt

Kører du over 30 % hurtigere, end du må, får du et klip i kørekortet. Du får en betinget frakendelse og skal op til ny teori- og køreprøve, hvis du

… kører mere end 60 % for stærkt eller 160 km/t eller derover i en almindelig personbil.

… kører mere end 40 % for stærkt i et større køretøj. Fx en bil med trailer, bil med campingvogn og lastbil.

… kører mere end 40 % for stærkt, hvor hastigheden er nedsat pga. vejarbejde.

Hvis du overskrider fartgrænsen med mere end 100 % (dog min. 100 km/t), får du frakendt kørekortet ubetinget i en periode. Dette gælder for alle køretøjer.

Læs mere om, hvilke konsekvenser det har at få frakendt kørekortet.

Får du 3 klip i kørekortet inden for 3 år, skal du op til ny teori- og køreprøve.

Fart-test: Kan du nå at standse?

config-roadtype

Vælg vej

config-speed

Vælg din hastighed

0 km/t
config-reactiontime

Vælg reaktionstid

Reaktionstiden er den tid, du bruger, fra du opdager en forhindring på vejen, til du træder på bremsen. Den reaktionstid, du vælger, gælder for begge biler i testen.

Beklager!

Din browser understøtter ikke canvas-elementet, som vi bruger til at vise animationerne på denne side. Vi vil anbefale dig at prøve igen med Google Chrome, som kan hentes til alle platforme.

Hvad er fartgrænserne?

Farten dræber: Hvad er fartgrænserne?

For personbiler, varebiler og motorcykler er de generelle fartgrænser: 

 • 50 km/t i tættere bebygget område
 • 80 km/t uden for tættere bebygget område
 • 80 km/t på motortrafikveje. 90 km/t kan være tilladt, hvis det er vist med skiltning
 • 130 km/t på motorveje. Grænsen kan dog være 110 km/t, 120 km/t, 100 km/t eller 90 km/t på nogle strækninger.

Der kan gælde andre fartgrænser på vejene, som du skal følge. Hold altid øje med skiltningen, og kør efter forholdene. Uanset hvad der står på fartskiltene. 

Har du en almindelig trailer bag din bil, må du højst køre 80 km/t på landeveje, motortrafikveje og på motorveje. Er din trailer Tempo 100-godkendt, må du køre 80 km/t på landevej eller motortrafikvej, og 100 km/t på motorvej.

Hvorfor er det farligt at køre for stærkt?

Farten dræber: Hvorfor er det farligt at køre for stærkt?
 • Hvad er sammenhængen mellem hastighed og antal dræbte i trafikken?
 • Er det den store eller den lille hastighedsoverskridelse, der kræver flest ofre i trafikken?
 • Hvor meget betyder din hastighed for standselængden?
 • Hvor længe kører du i høj fart, mens du bremser?
 • Hvor sker ulykkerne?
 • Hvad betyder hastigheden for ulykkens alvor?
 • Hvem kører for stærkt?
 • Hvilken aldersgruppe får flest fartbøder?

Se tal og fakta om for høj hastighed og bliv klogere på den største dræber i trafikken.

Kører du 93 km/t i stedet for 80 km/t, fordobler du risikoen for at ende i en dødsulykke

Flertal: Fotovogne gavner trafiksikkerheden

Farten dræber: Flertal: Fotovogne gavner trafiksikkerheden

Når man spørger danskerne om deres holdning til fotovognene, så er der stor opbakning til dem.

Hele 93 % af danskerne mener, at fotovognene gavner trafiksikkerheden ved fx at få flere til at overholde fartgrænserne og at fotovognene hjælper med til at færre mister livet eller kommer til skade i trafikken. Kun syv procent mener, at fotovognenes eneste formål er at få penge i bødekassen.

Det viser en undersøgelse blandt cirka 3.902 personer i 2018. Undersøgelsen er gennemført af Promonitor for Rådet for Sikker Trafik. 

Læs også: Mange trafikskadede kæmper i årevis med smerter.

Fartulykker koster samfundet dyrt

Foruden de store menneskelige omkostninger ved fartulykker, så har farten på vejene også en stor økonomisk betydning for samfundet.

I perioden 2012-2017 (på nær 2016, som ikke er talt med, da Vejdirektorat ikke har tal for det år) har 416 mennesker mistet livet i en trafikulykke med for høj fart.

De transportøkonomiske enhedspriser viser, at en trafikdræbt person koster samfundet mere end 34 millioner kroner stykket. Det vil sige, at de 416 dræbte i fartulykker for årene 2012, 2013, 2014, 2015 og 2017 løber op i 14 milliarder kroner. Eller cirka 3,8 milliarder kroner om året.

Samfundets udgifter til fartulykker er altså betydeligt højere end de beløb, som staten får ind, når politiet udsteder bøder til bilister, der kører for stærkt.

Foruden de trafikdræbte er der også tusinder, der er kommet til skade i trafikulykker. Det har også store samfundsøkonomiske og menneskelige konsekvenser.