Fart

For høj fart er en af de største dræbere i trafikken. For høj fart er skyld i ca. 4 ud af 10 dødsulykker. Farten kan både være årsag til, at ulykken sker og til, at ulykken bliver mere alvorlig.

401 gode grunde til at holde øje med hastigheden

Fart: 401 gode grunde til at holde øje med hastigheden

I perioden 2014-2019* mistede 401 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede kørte for stærkt i forhold til hastighedsgrænsen og/eller forholdene. Hertil kommer antallet af tilskadekomne.

I 75 % af ulykkerne var farten en medvirkende årsag til, at ulykken opstod. I de sidste 25 % var farten årsagen til, at ulykken blev med dødelig udgang.

*Den udvidede dødsulykkesstatistik er ikke lavet i 2016.

 

Hvor meget betyder din hastighed for din standselængde?

Fart: Hvor meget betyder din hastighed for din standselængde?

Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for din standselængde. Sker der fx noget uventet i trafikken omkring dig, kan din hastighed have afgørende betydning for, om du kan nå at standse og dermed undgå en ulykke.

Din standselængde er summen af reaktionslængden og bremselængden. Reaktionslængden er det antal meter, du kører fra du opdager forhindringen på vejen, til du træder på bremsen.

  • Ved 80 km/t kører du ca. 33 meter, mens du reagerer, og efter ca. 64 meter i alt holder du stille.
  • Kører du fx 95 km/t, er din reaktionslængde ca. 39 meter, og din samlede standselængde er ca. 83 meter.
  • Forskellen på at køre 80 km/t og 95 km/t er bl.a., at du ved 95 km/t er ca. 19 meter længere om at holde stille i en katastrofeopbremsning. 

I figuren har vi anvendt en standard reaktionstid på 1,5 sekunder. Bremselængden er beregnet ud fra en katastrofeopbremsning.

Test: Kan du nå at standse?

Hvor længe kører du i høj fart, mens du bremser?

Fart: Hvor længe kører du i høj fart, mens du bremser?

Hvis der sker noget uventet omkring dig i trafikken – fx en pludselig forhindring på kørebanen – som kræver en hurtig opbremsning, så kan din fart få voldsom betydning for, om der sker en ulykke, og hvor alvorlig ulykken bliver.

Når du træder på bremsen, vil din hastighed først sænke sig langsomt, til den endelig daler drastisk.

Med selv en lille hastighedsoverskridelse vil du bevæge dig i højere fart i længere tid under din opbremsning, og din standselængde vil være mærkbart længere. Figuren viser, hvordan en starthastighed på hhv. 80 og 95 km/t falder ved pludselig opbremsning (inkl. reaktionstid).

  • Den blå bil vil holde stille efter cirka 64 meter. Her kører den røde bil stadig 63,9 km/t, selv om begge bilister opdager forhindringen samtidigt og træder på bremsen efter 1,5 sekund.
  • Det tager den røde bil med starthastigheden på 95 km/t mere end 70 meter at halvere sin hastighed. Her er den blå bil med starthastigheden på 80 km/t standset for længst.
  • Forskellen på at køre 80 km/t og 95 km/t er altså forskellen på at køre 0 km/t og 63,9 km/t efter 64 meter.

Test: Kan du nå at standse? 

Kører du 93 km/t i stedet for 80 km/t, fordobler du risikoen for at ende i en dødsulykke

Hvad betyder hastigheden for ulykkens alvor?

Fart: Hvad betyder hastigheden for ulykkens alvor?

Der er en klar sammenhæng mellem hastighed og ulykkernes alvor.

Risikoen for at komme alvorligt til skade eller i værste fald miste livet i en ulykke stiger, jo højere hastigheden er.

Hastigheden ved sammenstødet og størrelsesforholdet mellem parterne i sammenstødet afgør, hvor alvorlig ulykken bliver. Eksempelvis er lette trafikanter som fodgængere og cyklister naturligt mere udsatte end bilister.

  • Hvis to bilister kører ind i hinanden med 80 km/t, vil ulykken i 30 % af tilfældene have dødelig udgang. Risikoen fordobles til 60 % ved en hastighed på 90 km/t.
  • Hvis en bilist rammer en fodgænger med 80 km/ vil ulykken være fatal i 60 % af tilfældene. Risikoen stiger til 80 % ved 90 km/t.

 Kilde: Transportøkonomisk Institut, Norge

 

Hvem kører for stærkt?

Fart: Hvem kører for stærkt?

Der er forskel på mænd og kvinders adfærd i trafikken: Mænd kører mere bil, får flere bøder og er impliceret i flere trafikulykker.

Det er dog ikke kun, fordi mænd tilbringer flere kilometer på vejene, at de også modtager hovedparten af bøderne. Mænd kører godt 6 ud af 10 af de kørte kilometer på vejene, men modtager 7 ud af 10 bøder. Det vidner om, at mænd er mere tilbøjelige til at løbe risici i trafikken end kvinder er.

Kilde: Rigspolitiet

Har du kørt for stærkt? Beregn din bøde her

 

Hvilken aldersgruppe får flest fartbøder?

Fart: Hvilken aldersgruppe får flest fartbøder?

De 35-54-årige får næsten halvdelen af alle fartbøder. Det er dog samtidig den andel af befolkningen, der kører flest kilometer i bil.

De ældre (65+) bilister udgør ca. 30 % af den voksne befolkning og kører mindre i bil end gennemsnittet. Det svarer fint til deres andel af fartbøderne på 13 %. 

Kilde: Rigspolitiet

Har du kørt for stærkt? Beregn din bøde her

 

Bliv klogere på fart