Cykelhjelm

En cykelhjelm mindsker risikoen for alvorlige hovedskader, hvis du er uheldig og styrter på cyklen. Derfor anbefaler Rådet for Sikker Trafik, at du kører med cykelhjelm. Find alle vores statistiske opgørelser om brugen af hjelm herunder.

Brugen af cykelhjelm har været stigende for alle aldersgrupper i Danmark siden 2004

Flere og flere bruger cykelhjelm


Der har været en klar opadgående tendens for hjelmbrugen siden 2004. Det gælder både for skoletrafik og bytrafik. Fra 2004-2020, hvor Rådet for Sikker Trafik har gennemført cykelhjelmstællinger, er hjelmbrugen steget fra 6 % til 47% i bytrafik.

I tællingerne i skoletrafikken, hvor cyklende skolebørn foran skoler bliver talt, er brugen af hjelm steget fra 33 % i 2004 til til 82% i 2020.

Kilde: Rådet for Sikker Trafiks cykelhjelmstællinger.

Hvem bruger hjelmen mest?


Der har været en klar opadgående tendens for hjelmbrugen siden 2004. Brugen af hjelme i bytrafik varierer på tværs af aldersgrupperne.

Det er blandt børn og unge under 16 år, at hjelmbrugen er klart størst, mens brugen af klart lavest blandt 16-25-årige. Grafen til højre viser hjelmbrugen i bytrafik fordelt på aldersgrupper.

Kilde: Rådet for Sikker Trafiks cykelhjelmstællinger.

Fakta om cykelhjelme og hovedskader

  • Brug af cykelhjelm reducerer risikoen for alvorlige hovedskader med ca. 60 %. Det viser et stort metastudie med over 50 studier (Høye, 2018).

  • Fra 2015-2019 rapporterede politiet 633 cyklister med alvorlige hovedskader (Kilde: Vejdirektoratet). Da mange trafikulykker med cyklister ikke anmeldes til politiet, er der dog et stort mørketal.

  • 52 cyklister døde som følge af deres af hovedskader i perioden 2015-2019 (Kilde: Vejdirektoratet)

  • Hvert år er der over 2.600 cyklister, som er i kontakt med skadestuen med hoved- og halslæsioner (Kilde: Danmarks Statistik, 2014-2018). Skadernes alvorlighedsgrad varierer dog meget.

I alvorlige trafikulykker får cyklister med hjelm færre hovedskader end cyklister uden hjelm


En cykelhjelm mere end halverer risikoen for alvorlige hovedskader.

I perioden 2015-2019 registrerede politiet mange tilskadekomne cyklister i trafikulykker. Blandt de alvorligt tilskadekomne cyklister, der havde en hjelm på da trafikulykken skete, fik 16 % en hovedskade. Til sammenligning fik 33 % af de alvorligt tilskadekomne cyklister, der ikke kørte med hjelm, en hovedskade. Der var altså mere end halvt så mange hovedskader blandt de alvorligt tilskadekomne cyklister, der brugte hjelm.

Kilde: Vejdirektoratet

De yngste skolebørn bruger hjelmen mest


Grafen til højre viser udviklingen i brugen af cykelhjelm blandt børn i skoletrafikken fra 2004-2020.

Jo ældre børnene bliver, jo større er risikoen for, at de smider hjelmen.

Hjelmbrugen er højest for de yngste mellem 6-9 år med og lavest for de ældste over 12 år. Tallene og grafernes udvikling indikerer, at de allerfleste skolebørn bruger hjelm, når de er små, men at nogle smider hjelmen i takt med, at de bliver ældre.

Omvendt kan det konstateres, at der siden 2004 er sket en kraftig stigning i brugen af cykelhjelm blandt cyklende skolebørn - og særligt blandt de ældste. Efter en stagnation fra 2011 til 2013 er hjembrugen blandt de ældste børn over 12 år fordoblet siden 2013.

Også blandt de 10-12 årige er hjelmbrugen steget indenfor de seneste år - fra 64 % i 2014 til 89 % i 2020.

Hjelmbrugen blandt de yngste 6-9-årige skolebørn er også steget, således at det nu er over 9 ud af 10 af de 6-9-årige, der cykler med cykelhjelm.

Kilde: Rådet for Sikker Trafiks cykelhjelmstælling (2020).

Cykelhjelmsrapport - Brug af cykelhjelm 2020

Cykelhjelmsrapport 2020 forside.JPG
Cykelhjelmsrapport 2020 forside.JPG
Download