Fakta om cykelulykker

Derfor er cyklistprøven vigtig

Cyklistprøven i 6. klasse er en vigtig del af børns trafikuddannelse, ikke mindst fordi det er på dette alderstrin (11-12 år), at børn for alvor er blevet selvtransporterende og desværre også nu, at de bliver synlige i statistikkerne for cykelulykker.

Mange cyklister er involveret i trafikulykker, uden at det kan ses i de offentlige statistikker, da politiet ikke altid får kendskab til alle ulykker. Tal fra skadestuerne kan derfor belyse de store mørketal, der er for cykelulykker. Det er især unge mellem 7 og 17 år, hvor der er store mørketal, hvilket sandsynligvis skyldes, at man oftere tager på skadestuen, når børn kommer til skade. Hvert år registrerer politiet samlet set omkring 800 tilskadekomne cyklister, mens skadestuerne årligt registrerer omkring 15.000-16.000 tilskadekomne cyklister.

Ulykkestyper

  • Fra skadestuerne ved vi, at eneulykker, hvor cyklisten f.eks. vælter uden indblanding fra andre trafikanter, udgør omkringfire ud af fem af alle cyklistulykker. Ofte er der kun tale om mindre skader, men der er også cyklister, der kommer alvorligt til skade eller omkommer ved eneulykker
  • Ulykker, hvor andre er involveret, sker ofte i kryds, hvor trafikanterne mødes. Her kommer cyklisten som blød trafikant ofte alvorligt til skade

Opmærksomhed

Cyklisten opmærksomhed – eller mangel på samme - er medvirkende årsag til rigtig mange cykelulykker. Uopmærksomhed kan skyldes flere ting, såsom at cyklisten ikke kigger på vejen, ikke orienterer sig godt nok, ikke holder øje med medtrafikanter og deres hensigter, lytter til musik, bruger deres mobil eller andet.

Cykelhjelmens betydning

  • Hvert år dør omkring 30 cyklister i trafikken – ca. 35 % af dem pga. hovedskader
  • Hvert år kommer omkring 3.000 på skadestuen som følge af hoved- og halslæsioner
  • Cykelhjelmen reducerer risikoen for hovedskader med ca. 5O%

Fakta om cykelhjelm

Cykelhjelm er sund fornuft, også selvom den ikke er lovpligtig. 

De yngste skolebørn er de klart flittigste hjelmbrugere. Heldigvis er hjelmbrugen steget gennem de sidste år, særligt blandt de ældre skolebørn:

  • 89 % af elever mellem 6 - 9 år bruger cykelhjelm på vej til skole 
  • 69 % af elever mellem 10 – 10 år bruger cykelhjelm på vej til skole 
  • 35 % af elever over 12 år bruger cykelhjelmen på vej til skole 

Kilde: Rådet for Sikker Trafiks hjelmtælling 2015.