Bøder og straf

Det kan få store konsekvenser at overtræde færdselsloven på lille knallert.

Man kan miste retten til at køre knallert, knallerten kan blive konfiskeret og man kan få store bøder. Personer under 18 år kan få udskudt tidspunktet for, hvornår de må tage kørekort til bil.

Kørekortet til bil kan blive udskudt
Er man under 18 år og får en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert, får man samtidig udskudt tidspunktet for, hvornår man må tage kørekort til bil med 6 måneder. 

Hvis man begår nye overtrædelser på lille knallert, i den tid førerretten er frakendt, kan tidspunktet for, hvornår man kan tage kørekort til bil, udskydes yderligere (op til 2 år).

Hvad er en ubetinget frakendelse?
En ubetinget frakendelse betyder, at man mister retten til at føre på lille knallert i en periode på mellem 2 og 10 år.

Man får en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert, hvis man fx.:

• kører spritkørsel med en promille over 1,20
• kører med ulovlige stoffer i blodet (overtræder nulgrænsen)
• forsætligt volder skade, fremkalder fare eller kører særligt hensynsløst 
• kører over 100 km/t og 100 % over den skiltede hastighedsgrænse
• tidligere har fået en betinget frakendelse og får én igen inden for 3 år
• begår flere overtrædelser, der hver især medfører en betinget frakendelse, samtidigt

Det er retten, der bestemmer, hvor længe førerretten til lille knallert bliver frakendt. Frakendelsen vil dog altid være på mindst 2 år.

Hvad er en betinget frakendelse?
En betinget frakendelse betyder, at man må fortsætte med at køre lille knallert på betingelse af, at man ikke overtræder loven igen.

Man får en betinget frakendelse af retten til at køre lille knallert, hvis man fx:

• Kører spritkørsel med en promille på 0,50-1,20, 
• har voldt skade eller fremkaldt fare 
• flygter fra en trafikulykke uden at forsøge at hjælpe tilskadekomne
• kører mere end 60 % for stærkt
• knallerten er tunet eller kan køre 43 km/t eller mere (ejer/bruger).

Efter man har fået en betinget frakendelse, er der en prøvetid på 3 år, hvor den stadig ”tæller med”, hvis man overtræder loven på lille knallert igen.

Hvornår konfiskeres knallerten?
Knallerten konfiskeres fx:
• 3. gang inden for 3 år, man laver forseelser til ubetinget frakendelse
• 2. gang inden for 2 år, man kører med en promille på over 1,2
• 2. gang inden for 3 år, man kører på en knallert, der er tunet og/eller kan køre 43 km/t eller mere

Når en knallert konfiskeres, betyder det, at den overgår til statens ejendom, og man får den aldrig tilbage.

Bødetakster
Du kan se bødetaksterne for overtrædelser på lille knallert her.

 

Hvor galt kan det gå?

Her kan du se 3 eksempler på, hvad der kan ske, hvis man kører ulovligt på knallert:

Eksempel 1
En ung mand på 15 år kører på sin tunede knallert. Han bliver stoppet af politiet, som måler knallerten til 46 km/t på et rullefelt. Han får en betinget frakendelse af retten til at føre lille knallert og en bøde. To måneder senere bliver han taget igen på samme knallert. Den kan stadig køre 46 km/t. 

Han får nu en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert i 2 år. Knallerten bliver konfiskeret og han får en bøde. Han må først tage kørekort til bil, når han er 18 ½.

Eksempel 2
En ung mand på 16 år kører på knallert efter at have drukket alkohol. Han bliver stoppet med en promille på 0,6. Han får en betinget frakendelse af retten til at køre på lille knallert og en bøde.
Et år senere, da han er 17 år, kører han spritkørsel på knallert igen. Hans promille er 0,7.

Han får nu en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert i 2 år og en bøde. Han må først tage kørekort til bil, når han er 18 ½.

Eksempel 3
En ung mand på 16 år har drukket alkohol og kører på sin tunede knallert. Han bliver målt i en fartkontrol til at køre 52 km/t (dvs. over 60 % for stærkt).  Hans promille er 0,8.

Han får en ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert i 2 år og en bøde. Han må først tage kørekort til bil, når han har 18 ½.